Danske instruktører

Need help? Call us

0800 900 1000

   

Eva Ejlersen Wæhrens
Ergoterapeutuddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1984-87 på Ergoterapeutskolen i KøbenhavnAMPS instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 1994.
Blev uddannet AMPS instruktør i perioden 1998-2000.
Har også fungeret som AMPS koordinator siden 1994.Ansættelsesforhold
Ansat som senior forsker ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital og lektor ved Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved Syddansk Universitet. Videreuddannelse, projekter og forskning
Har afsluttet ph.d. forløb i ergoterapi ved Umeå Universitet, Sverige i 2010. Emne: Udvikling og validering af redskaber til måling af ADL evne baseret på selvrapportering og observation. Hovedvejleder var Anne G. Fisher.Master of Science in Occupational Therapy fra Umeå Universitet, Sverige i perioden 2002-2004. Skrev afhandling om kvalitative ændringer i aktivitetsudførelsen hos personer med erhvervet hjerneskade efter tværfaglige rehabilitering. Projektet er baseret på AMPS data. Studiet er publiceret i Scandinavian Journal of Occupational Therapy.Fra 1988-1990 primus motor i et udviklingsprojekt på Diakonissestiftelsen mhp. at forbedre udredning og dokumentation af geriatriske patienters ADL formåen. .
 Arbejdet var baseret på en afprøvning af det norske Sunnaas ADL index og nødvendiggjorde et tæt samarbejde med statistikere mhp. validering og Rasch analyse af skalaen.

Arbejdet dannede grundlag for interessen for instrumentudvikling specielt indenfor ADL – aktivitet og deltagelse Ovenstående projekt medførte involvering i et større europæisk projekt om “ADL og Stroke” fra 1991-1995 i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen, det europæiske ergoterapeutforbund Cotec og WHO’s europæiske afdeling.

Projektet var baseret på principper for kvalitetsudvikling og bestod bl.a. i en dansk og en europæisk spørgeskemaundersøgelse, litteraturstudie og en dansk audit (høring).
Projektet er desuden formidlet i Ergoterapeuten, i WFOT Bulletin, samt ved Nordisk Kongres 1995. Har medvirket til udvikling af anbefaling for standardiseret anvendelse af Barthel Index som grundlag for indberetning til bl.a. SKS. Resultaterne er publiceret i Ugeskrift for læger nr. 34, 2006.Personlige forhold
Gift med Steen.
Har 2 børn og 1 barnebarn.
Mette SøndergaardErgoterapeut uddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1983-1986
på Ergoterapeutskolen i Næstved.

AMPS-instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 1998.
Blev færdiguddannet som AMPS instruktør i 2000. Kalibreret i ACQ-OP i 2016. 

ESI-instruktøruddannelse
Deltog første gang på ESI kursus i 2008 og blev færdiguddannet som ESI instruktør i 2010. Kalibreret i ACQ-SI i 2016. 
Videreuddannelse
Master of Science in Occupational Therapy fra Umeå Universitet, Sverige 2011. Skrev speciale om hvorvidt der er forskel på raske personers sociale færdigheder kontra personer med neurologiske og psykiatriske lidelser. Projektet er baseret på ESI data. UdnævnelserI 2011 godkendt af Ergoterapeutforeningen som specialist i Neurorehabilitering.Udvalgte publikationerSøndergaard M & Fisher AG. Sensitivity of the Evaluation of Social Interaction Measures Among People With and Without Neurological or Psychiatric Disorders. AJOT. 2012; 66; 3, p. 356 – 362.Kottorp A, Nielsen KT, Søndergaard M.
Redskab til vurdering af klientens oplevelse af egne aktivitetsbegrænsninger. Ergoterapeuten. 2010; 71(4): 27-29 Søndergaard M.
Redskab til social interaktion.
Ergoterapeuten. 2010; 71; 6-7: 28 – 29Søndergaard M. AMPS. Fokus. 2010; 17; 4: 8 – 9
 Ansættelsesforhold
Arbejder som freelance ergoterapeut, bl.a. med hjemmevejledning ud fra servicelovens § 85 til personer med følger efter skade i hjernen, funktionsbeskrivelser ifm. førtidspensionssager, konsulent, censor, underviser.September 2017 – Underviser på Neuropædagogik & neurorehabilitering. 

Oplægsholder på diverse temadage f.eks.3. april 2017, ETF’s temadag “Det gode liv”, ergoterapi og demens. “Ergoterapi og demens, “Erfaringer med at være pårørende til en person med demenssygdom”.  7. maj 2013, Demensdagene 2013, Nationalt Videncenter for Demens. Frontotemporal demens, “Hverdagen når et familiemedlem har semantisk demens”.6. november 2010, oplæg på Diplom Uddannelsen, Aalborg om ”Dokumentation, Evaluering og effektmåling af ergoterapi” 4. februar 2010, Videnscenter for Hjerneskade, Nyborg Strand ”Afklaring af den hjerneskadede borger – vejen til en effektiv rehabilitering”.16. juni 2009, ”Jobcenterdag” på Specialrådgivningen, Handicap & Hjælpemidler, Holbæk. 4. juni 2009, Bornholms Hospital med temaet ”Kan vi vha. skemaer eller andre standardiserede undersøgelsesmetoder få et konkret objektivt indtryk af patientens kognitive/somatiske tilstand, der kan guide os mht. særlige hjælpeforanstaltninger og evt. prognose. Hvert år desuden oplægsholder på FNE AMPS temaeftermiddag i hele Danmark.  Personlige forholdGift med Ivan og har 3 børn.

 
Kristina Tomra NielsenErgoterapeut uddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1998-2001 på Ergoterapeutskolen i Aalborg.AMPS-instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 2002 og blev uddannet AMPS instruktør i perioden 2003-2005.Ansættelsesforhold
Ansat som lektor på Ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland. Videreuddannelse                                      
Har afsluttet et ph.d. forløb i ergoterapi ved Forskningsinitiativet i Ergoterapi og aktivitetsstudier (FiA) ved Syddansk Universitet i 2018. Emne: Udvikling og afprøvning af et ergoterapeutisk interventionsprogram til personer med kroniske tilstande. Hovedvejleder var Eva E. Wæhrens. Sep. 2010 –  juni 2012: Master of Science in Occupational Therapy ved Umeå Universitet. Skrev speciale om sammenhængen mellem selvrapporteret og observeret ADL evne blandt patienter med depression. Studiet er publiceret i Scandinavian Journal of Occupational TherapyFeb. 2009 – dec. 2009: Pædagogisk kompetance udvikling.Dec. 2006: Klinisk vejleder uddannelse.Projekter 
2001-2003: Medvirket i kvalitetsudviklingsprojekt, som har omfattet implementering og anvendelse af undersøgelsesredskaberne COPM og AMPS i den daglige praksis på Aalborg Psykiatriske Sygehus.Februar 2010: Har lavet data analyse af AMPS data i projektet ”Tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet”. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Ålborg Kommune og University College Nordjylland. 
 2010-2015: Projektleder ift. projekter omkring undersøgelse af selvrapporteret ADL evne blandt personer med depression og skizofreni. Projekterne blev gennemført i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og University College Nordjylland. 
Udvalgte publikationer 
Nielsen KT. 2016. ADL- Taksonomien.  I: Nyboe L, Johannesen S, Jørgensen P (red). Psykiatri. Munksgaard. Nielsen KT, Petersen R, Decker L. 2015. Ergoterapeutiske ADL indsatser på akut psykiatrisk hospital. I: Almindelig Dagliv Levevis – ADL. Wæhrens EE (red). Munksgaard.Nielsen KT, Wæhrens EE. Occupational Therapy Evaluation – Use of Self-report and/or Observation? Scand J Occup Ther. 2015;22 (1):13-23
Kottorp A, Nielsen KT, Søndergaard M. Redskab til vurdering af klientens oplevelse af egne aktivitetsbegrænsninger. Ergoterapeuten. 2010; 71; 4: 27-29
Personlige forhold

Gift med Martin og har 2 børn.
Lone DeckerErgoterapeutuddannelse
1982 – 1985 Ergoterapeutskolen i NæstvedAMPS instruktøruddannelse
2012 AMPS kalibreret
2014 AMPS instruktørVidereuddannelse
2008 Master i Voksenuddannelse/Adult Education & Human Ressource Development, MVO, Roskilde Universitetscenter

2005 PD i psykologi, CVU København & Nordsjælland

1994 Psykoterapeut MPF. 4-årig uddannelse fra Gestaltakademiet i SkandinavienAnsættelsesforhold
Lektor på Ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Underviser primært i psykologi, psykiatrisk ergoterapi og AMPS.Projekter
2014 – 2016: Metoder til Optimering og Vurdering af patienter med bipolar lidelses funktionsEvne: MOVE. Bestod af to delprojekter; 1) undersøgelse af sammenhæng mellem kognition og ADL-evne og 2) beskrivelse af selvrapporteret og observeret ADL evne. 2012- 2014 Udvikling af webbaseret program, www.dodonegone.com, til graduering og træning af aktiviteter. I første omgang er målgruppen mennesker med angstlidelser.2012 – 2013: Udarbejdelse af IT-baseret undervisningsmateriale om misbrug til de gymnasiale uddannelser

2011 – 2014 Medudvikling af manual, Gør noget – få det godt, til ergoterapeuter, der arbejder med sundhedsfremme ud fra et aktivitetsperspektiv.
 2004 – 2007 Dataindsamling i forbindelse med kvalitetssikringsprojekt på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital.

2000 – 2001 Udvikling og implementering af angstbehandling på Psykoterapeutisk ambulatorium, Bispebjerg Hospital ud fra kognitiv – adfærdsterapeutiske principper.

1996 – 1999 Dataindsamling i forbindelse med forskningsprojekt vedr. effekten af den psykoterapeutiske behandling på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital.
Udvalgte publikationer
Decker L, Träger C, Miskowiak K, Wæhrens EE, Vinberg M. Ability to perform Activities of Daily Living among patients with bipolar disorder in remission. Edorium J Disabil Rehabil 2017;3:69-79
Träger, C., Decker, L., Wæhrens, E., Miskoviak, K., Knorr, U. & Vinberg, M. Influences of patient informed cognitive complaints on activities of daily living in patients with bipolar disorder. An exploratory cross-sectional study.  Psychiatry Research 2017 Jan 20;249:268-274Chongtay, R. A., Hansen, J. Paulin & Decker, L. (2006). Computer Aided in situ Cognitive Behavioral Therapy. Paper presented at: Advances in Computer Science and Technology ACST 2006. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, pp. 163 – 167.
Personlige forhold Gift med Søren og har 2 børn.